Wie is Audrey?‎ > ‎

Privacy verklaring

 

Massage Audrey is gevestigd op de 

Ericahof 3

3742 RZ in Baarn en is verantwoordelijk

voor de verwerking van

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

Privacy verklaring


Contactgegevens:

http://www.massagebaarnau3.nl 

Ericahof 3

3742 RZ

Baarn +31621432321


Audrey is de Functionaris 

Gegevensbescherming van

Massage Audrey 

Zij is te bereiken via

 Info@massagebaarnau3.nl


- Persoonsgegevens die wij verwerken


Massage Audrey verwerkt uw 

persoonsgegevens doordat u gebruik

 maakt van onze diensten en/of omdat

 u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht

 van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Bankrekening

-Massage Audrey verwerkt de volgende

 bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

Om te bepalen u wel of niet te mogen behandelen.- Met welk doel en op basis 

van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Massage Audrey verwerkt uw 

persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is 

om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Massage Audrey verwerkt ook persoonsgegevens

 als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Meisjes onder 16 jaar mogen gebruik maken 

van de diensten van Massage Audrey met toestemming van 

een vrouwelijke ouder of voogd die bij de behandeling aanwezig 

dient te zijn.

Als u ervan overtuigd bent dat  Massage Audrey zonder toestemming 

persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige

neem dan contact met mij op.


Geautomatiseerde besluitvorming

Massage Audrey neemt niet op basis

van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 

over zaken die (aanzienlijke gevolgen

kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die

worden genomen door

computerprogramma's of -systemen,

zonder dat daar een mens tussen zit. - Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Tijdens de eerste behandeling

beginnen we met een intake die u ondertekend. 

Hierbij accepteert u de voorwaarden

van de privacy verklaring van Massage Audrey. 

Deze privacy verklaring wordt zichtbaar

opengesteld in haar salon en op haar website.


Massage Audrey bewaart uw

persoonsgegevens niet langer dan

strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor

uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


(Categorie) persoonsgegevens  

Personalia                                                           

Adres                                          

Bewaartermijn: 

Totdat Massage Audrey

stopt met het uitvoeren van haar diensten tenzij u

vraagt uw gegevens eerder te verwijderen.                                   - Delen van persoonsgegevens met derden

Om een leuke reactie te zetten over de diensten

van Massage Audrey kunt een e-mail versturen naar

info@massagbaarnau3.nl 

Massage Audrey zet deze voor u op haar website.

www.massagebaarnau3.nl 

desgewenst zal zij uw naam bij de reactie vermelden

tenzij u anoniem zou willen blijven.


Massage Audrey verkoopt uw gegevens niet aan derden

en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen

aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Massage Audrey gebruikt geen

cookies of vergelijkbare technieken.- Gegevens inzien

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
Massage Audrey wil u er tevens op wijzen dat u

de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen

bij de nationale toezichthouder,

de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: 

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Massage Audrey neemt de

bescherming van uw gegevens serieus

en neemt passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door

Te werken met beveiligde internet ver-

binding.

Als u de indruk heeft dat uw

gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op

info@massagebaarnau3.nl
 

 
 
 
 
 
Comments